Üriner sistemin en sık rastlanan anomalisidir, sıklığı % 1 civarındadır, ailesel olabilir. Çoğunlukla bulgu vermezse de bazen böbrek genişlemesi (hidronefroz) bulunabilir. Böbrek genişlemesine ise eşlik eden böbrek reflüsü veya idrar yolu balonlaşması (üreterosel) sebep olabilir.

Tek veya iki böbrekte çift toplayıcı sistem olabilir. Çift toplayıcı sistem tam veya kısmi olabilir. Yani tam çift toplayıcı sistemde her iki böbrek parçasının idrar yolu tamamen ayrıdır, kısmi olanda ise idrar kesesine girmeden önce birleşirler.

Tam olan çift toplayıcı sistemlerde böbreğin alt kısmını boşaltan idrar yolu idrar kesesinde uygun olmayan yere açıldığı için böbrek reflüsüne yatkınlık yapabilir. Bu da ateşli idrar yolu enfeksiyonuna yol açabilir. Bazen de üst tarafı boşaltan idrar yolu normalin dışında bir yere açılabilir, açılım olan yer idrar kesesi dışında olursa sürekli idrar kaçırma bulguları gözlenebilir.

Çift toplayıcı sistemi olan çocuklarda klinik olarak idrar yolu enfeksiyonu (ve veya idrar kaçırma) yoksa ve ultrasonda böbrek genişlemesi gözlenmedi ise sadece ultrason izlemi yeterlidir. Ancak idrar yolu enfeksiyonu ve veya böbrekte genişleme (hidronefroz) varsa farklı ileri incelemeler gerekmektedir.

Prof. Dr. İpek Özunan
www.ipekozunan.com

#çift #izmiranneleri #nephrology #çocuk #nefroloji #çocuknefroloji #böbrek #işemebozuklukları #idrarkaçırma #altıslatma #sistit #çocuknefrolojiizmir #çocukdoktoru #çocuknefrolojisi #böbrektaşı #hidronefroz #hipertansiyon #yüksektansiyon #böbrekanomalileri #idrardakanama #proteinüri #ürinersistemanomalisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir