ÇOCUK NEFROLOJİ İZMİR

Çocuk nefroloji çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına ait yan dallardan bir tanesidir. Çocuk nefroloji bilim dalınca 0-18 YAŞ arası çocukların böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılır. Böbrekler vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan en önemli organların başında gelmektedir, vücudumuzdaki su, tuz, asit ve baz dengesi, zararlı maddelerin idrarla atılması, vücudun bir bütün olarak sağlıklı işlevini sürdürmesine yönelik görevlerini sürdürür. Üriner sistem böbreklerin devamında üreterler, mesane ve üretra ile devam eder. Çocuk nefroloji hekimlerince böbrek ve üriner sistem hastalıklarından korunma, hastalıkların tedavisi, tekrarlamaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

Çocuk Nefroloji İzmir Hekimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi sonrasında çocuk nefrolojisi yan dal eğitimini almış hekimdir. Çocuk nefroloğu doğuştan veya sonradan kazanılmış böbrek ve üriner sistem hastalıklarınının tanı, izlem ve tedavisi ile ilgilenir.

ÇOCUKLARDA İDRAR KAÇIRMA

Çocuklarda idrar kaçırma kaç yaşlarında rahatsızlık olarak görülmektedir? Çocuklarda idrar kaçırmanın belirtileri neler olabilir? Ciddi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir mi? Çocuklarda idrar kaçırmanın tedavi yöntemleri nelerdir?

İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARI

İdrar yolu enfeksiyonu nedir? İdrar yolu enfeksiyonu neden ve nasıl gelişir? İdrar yolu enfeksiyonu tanısı nasıl konur? İdrar yolu enfeksiyonu tehlikeli midir? Uzun dönemde sorunlara yol açar mı?

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

Vezikoüeteral reflü nedir? Görülme sıklığı nedir? Hangi çocuklar böbrek zedelenmesi açısından risk taşır? VUR nasıl tedavi edilir?

ÇALIŞMA ALANLARIM

Çocuk Nefrolojisini ilgilendiren tüm hastalıkların tedavisi konusunda hizmet vermekteyim.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta karşılaşan enfeksiyon türüdür.

İDRAR
KAÇIRMA

Çocukluk çağında çok sık rastladığımız bir durumdur. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler sebep olabilir.

ANTENATAL HİDRONEFROZ

Anne karnındaki bebeğin böbrek yapısındaki yada fonksiyonlarındaki bozukluk durumudur.

PROTEİNÜRİ
NEDİR?

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

NEFROTİK SENDROM

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

BÖBREK TAŞI

Böbrek ve üriner sistem taşlarında uygun tedavi ile taşın küçültülmesi ve tekrarlaması engellenir.

HEMATÜRİ

İdrarda kan görülmesidir. Bazen gözle görülebilirken bazen sadece mikroskop incelemesinde saptanır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

İdrar kanalının yapısal bozukluğu sebebiyle idrarın böbreğe geri kaçması durumudur

HİPER TANSİYON

Obez çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır. böbrek, kalp hastalıklıar, hormonal, nörolojik vb etkenlere bağlıdır.

ÜRETEROPELVİK DARLIK

İdrar yollarında oluşan darlık, böbrekten idrarın atılımını zorlaştırarak böbreğin yapısını bozar.

İDRAR İNCELEMESİ:

Çocuklarda İdrar Alma Yöntemleri

İDRAR TORBASI TAKMA YÖNTEMİ

İdrar kontrolü henüz olmayan bebeklerde, özellikle de ayaktan takip edilen hastalarda başvurulan bir yöntemdir.

ORTA AKIM İDRARINI ALMA YÖNTEMİ

İdrar kontrolü olan çocuklarda tercih edilen yöntemdir. Doğru uygulandığında güvenirliliği yüksektir.

SONDA (KATARER İLE) YÖNTEMİ

Bebeklerde ve idrar kontrolü başlamamış küçük çocuklarda kullanılan bir yöntemdir. Doğruluk oranı çok yüksektir.

ENJEKTÖR (SUPRAPUBIK ASPIRASYON)

Doğruluk oranı en yüksek yöntemdir. Yenidoğanlar ve küçük bebeklerde, özelliklede hastanede yatanlarda kullanılan; uygulaması basit ve ağrısız bir yöntemdir.

BİZDEN HABERLER

Güncel gelişme ve haberlerimizi blog ve sosyal medyamızdan takip edebilirsiniz…

Böbrek Reflüsü (VUR) Nelere Sebep Olabilir?

Böbrek Reflüsü (VUR) Nelere Sebep Olabilir?

Aşağıya doğru akması gereken idrarın hatalı olarak böbreklere geri kaçışı olan VUR (vezikoüreteral reflü) anne karnında dahi böbreklerin gelişmesini bozabilir. Doğumla…

Okullar Başlıyor…

Okullar Başlıyor…

Birçok aile için okulların başlaması yaşamın daha düzenli olması anlamına geliyor. Çocuklarımız olması gerektiği gibi daha erken yatacaklar, uykularını alıp ertesi…

Böbrek Taşlı Çocuklarda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Böbrek Taşlı Çocuklarda Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Böbrek taşı olan çocuklarda en sık rastlanan neden hiperkalsiüri yani idrar ile kalsiyumun fazla atılmasıdır. Yapılan en önemli yanlışların başında ise…

PFAPA Sendromu

PFAPA Sendromu

Tekrarlayan boğaz enfeksiyonu alan hastalarda PFAPA sendromu’na dikkat! Bu hastalıkta periyodik ateş, ağız içinde aftlar, boğazda lenf bezleri şişmesi ve bademcik…