ÇOCUK NEFROLOJİSİ

ÇOCUK NEFROLOJİ NEDİR?

Çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalına ait yan dallardan bir tanesidir. Çocuk nefroloji bilim dalınca 0-18 YAŞ arası çocukların böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılır. Böbrekler vücudun toksinlerden arınmasını sağlayan en önemli organların başında gelmektedir, vücudumuzdaki su, tuz, asit ve baz dengesi, zararlı maddelerin idrarla atılması, vücudun bir bütün olarak sağlıklı işlevini sürdürmesine yönelik görevlerini sürdürür. Üriner sistem böbreklerin devamında üreterler, mesane ve üretra ile devam eder. Çocuk nefroloji hekimlerince böbrek ve üriner sistem hastalıklarından korunma, hastalıkların tedavisi, tekrarlamaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

ÇOCUK NEFROLOĞU KİMDİR?

Çocuk Nefrolojisi Hekimi, çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi sonrasında çocuk nefrolojisi yan dal eğitimini almış hekimdir. Çocuk nefroloğu doğuştan veya sonradan kazanılmış böbrek ve üriner sistem hastalıklarını tespit eder, tekrarlamasını engeller, böbrek yetmezliği gibi geri döndürülemez hasarlanmaların önüne geçer. Çocuk nefrolojisi, böbrek ve üriner sistemin hastalıkları ile ilgili bilim dalıdır. Böbreğin tübüler, glomerüler hastalıkları, idrar yolu enfeksiyonları, gece ve veya gündüz idrar kaçırma, böbrek taşları, böbrek yetmezliği, nefrit gibi hastalıklar başlıca konularıdır.

 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Gece ve veya gündüz idrar kaçırma
 • Antenatal hidronefroz (Anne karnında saptanan böbrek genişlemeleri)
 • Böbrek ve idrar yollarında taş hastalıkları
 • Vezikoüreteral reflü
  Üreteropelvik darlık
 • Hematüri (idrarda kan bulunması)
 • Proteinüri (İdrarda protein bulunması)
 • Nefrotik sendrom
 • Yenidoğan böbrek sorunları
 • Böbrek kistleri
 • Böbrek yetmezliği
 • Ailevi Akdeniz ateşi
 • Henoch Schonlein vasküliti
 • Diğer Vaskülitler
 • Nefrit

ÇALIŞMA ALANLARIM

Çocuk Nefrolojisini ilgilendiren tüm hastalıkların tedavisi konusunda hizmet vermekteyim.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta karşılaşan enfeksiyon türüdür.

İDRAR
KAÇIRMA

Çocukluk çağında çok sık rastladığımız bir durumdur. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler sebep olabilir.

ANTENATAL HİDRONEFROZ

Anne karnındaki bebeğin böbrek yapısındaki yada fonksiyonlarındaki bozukluk durumudur.

PROTEİNÜRİ
NEDİR?

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

NEFROTİK SENDROM

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

BÖBREK TAŞI

Böbrek ve üriner sistem taşlarında uygun tedavi ile taşın küçültülmesi ve tekrarlaması engellenir.

HEMATÜRİ

İdrarda kan görülmesidir. Bazen gözle görülebilirken bazen sadece mikroskop incelemesinde saptanır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

İdrar kanalının yapısal bozukluğu sebebiyle idrarın böbreğe geri kaçması durumudur

HİPER TANSİYON

Obez çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır. böbrek, kalp hastalıklıar, hormonal, nörolojik vb etkenlere bağlıdır.

ÜRETEROPELVİK DARLIK

İdrar yollarında oluşan darlık, böbrekten idrarın atılımını zorlaştırarak böbreğin yapısını bozar.

 
 

HİDRONEFROZ