ÇALIŞMA ALANLARIM

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU?

ÇOCUĞUMUN İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLDUĞUNU NASIL ANLARIM?

İdrar yolu enfeksiyonu normalde temiz olması gereken böbrek ve idrar yollarında mikroorganizmaların bulunmasıdır. İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta karşılaşan enfeksiyon türüdür.

Sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma, ateş, karın ve yan ağrısı, bulantı kusma, fena kokulu idrar ile anlayabilirsiniz. Süt çocukluğu döneminde ateş tek belirti olabilir. Devamlı tekrarlayan enfeksiyon böbrekler için risk oluşturabileceği gibi altında yatan idrar kaçağı (vezikoüreteral reflü), tıkanıklık, taş varlığı gibi durumların araştırılması gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonlu hastalarda uygun tedavinin erken zamanda başlanması böbreklerde kalıcı hasar gelişmemesi için çok önemlidir.

ÇALIŞMA ALANLARIM

Çocuk Nefrolojisini ilgilendiren tüm hastalıkların tedavisi konusunda hizmet vermekteyim.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta karşılaşan enfeksiyon türüdür.

İDRAR
KAÇIRMA

Çocukluk çağında çok sık rastladığımız bir durumdur. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler sebep olabilir.

ANTENATAL HİDRONEFROZ

Anne karnındaki bebeğin böbrek yapısındaki yada fonksiyonlarındaki bozukluk durumudur.

PROTEİNÜRİ
NEDİR?

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

NEFROTİK SENDROM

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

BÖBREK TAŞI

Böbrek ve üriner sistem taşlarında uygun tedavi ile taşın küçültülmesi ve tekrarlaması engellenir.

HEMATÜRİ

İdrarda kan görülmesidir. Bazen gözle görülebilirken bazen sadece mikroskop incelemesinde saptanır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

İdrar kanalının yapısal bozukluğu sebebiyle idrarın böbreğe geri kaçması durumudur

HİPER TANSİYON

Obez çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır. böbrek, kalp hastalıklıar, hormonal, nörolojik vb etkenlere bağlıdır.

ÜRETEROPELVİK DARLIK

İdrar yollarında oluşan darlık, böbrekten idrarın atılımını zorlaştırarak böbreğin yapısını bozar.