ÇALIŞMA ALANLARIM

İDRAR KAÇIRMA

GECE YATAK ISLATMA

Çocukluk çağında çok sık rastladığımız bir durumdur. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler sebep olabilir. İyi haber %98 kötü huylu değildir. Tedaviye ilaçların eklenmesi genellikle beş yaş civarıdır.

GECE VE GÜNDÜZ İDRAR KAÇIRMA

En sık, düşük idrar kapasitesi nedeniyle gündüz ve/veya gece idrar kaçırma, gündüz damlatma, sık idrara çıkma, tuvalete yetişememe şeklinde görülebilir. Nadir olarak nörojenik veya anatomik kaynaklı da olabilir. Tembel mesane olarak tabir edilen durumda ise aşırı genişlemiş mesane dolmaya karşı duyarsızlaşmıştır. Bazı hastalarda idrar kaçırmaya eşlik eden dışkı kaçırma da gözlenebilir. Bu durum mesane ve bağırsakların nörolojik nedenli fonksiyon bozukluğuna bağlıdır. Tanıyı öykü, idrar tahlili, ultrasonografi, işeme hacim çizelgesi ile koyar çocuğu başarılı bir şekilde tedavi ederiz.

ÇALIŞMA ALANLARIM

Çocuk Nefrolojisini ilgilendiren tüm hastalıkların tedavisi konusunda hizmet vermekteyim.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

İdrar yolu enfeksiyonu, çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra ikinci sıklıkta karşılaşan enfeksiyon türüdür.

İDRAR
KAÇIRMA

Çocukluk çağında çok sık rastladığımız bir durumdur. Genetik faktörler, uyanma bozuklukları, hormonal faktörler sebep olabilir.

ANTENATAL HİDRONEFROZ

Anne karnındaki bebeğin böbrek yapısındaki yada fonksiyonlarındaki bozukluk durumudur.

PROTEİNÜRİ
NEDİR?

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

NEFROTİK SENDROM

Ateş gibi basit bir sebeple olabileceği gibi ağır bir böbrek hastalığının da habercisi olabilir.

BÖBREK TAŞI

Böbrek ve üriner sistem taşlarında uygun tedavi ile taşın küçültülmesi ve tekrarlaması engellenir.

HEMATÜRİ

İdrarda kan görülmesidir. Bazen gözle görülebilirken bazen sadece mikroskop incelemesinde saptanır.

VEZİKOÜRETERAL REFLÜ

İdrar kanalının yapısal bozukluğu sebebiyle idrarın böbreğe geri kaçması durumudur

HİPER TANSİYON

Obez çocuklarda görülme sıklığı daha fazladır. böbrek, kalp hastalıklıar, hormonal, nörolojik vb etkenlere bağlıdır.

ÜRETEROPELVİK DARLIK

İdrar yollarında oluşan darlık, böbrekten idrarın atılımını zorlaştırarak böbreğin yapısını bozar.